Історичність воскресіння: моральний стрижень (Б.Літтл)

В історії сучасного суспільства можна побачити прояв загальної турботи про моральну стабільності і загальне благополуччя його членів. Цивілізовані люди дотримуються переконання, що в людини є моральне зобов'язання діяти з моральною обережністю один до одного. Більше того, усюди визнано, що суспільство досягає кращих умов життя і гармонії там, де це зобов'язання дійсно має місце.

Крім того, сучасне суспільство, у якому сформований свій стандарт моральності на трансцендентних принципах, які не суперечать природному закону, насолоджується високим рівнем національного спокою, процвітання, особистої свободи і морального порядку. У результаті цього виникає питання не про те, наскільки подібне суспільство досконале, а лише про те, наскільки моральний рівень окремої людини пов'язаний з моральним рівнем усієї нації.

Моральний вектор

З часу народження Ісуса Христа суспільство на Сході і Заході зверталося до вчень Єврейської християнської традиції як до закодованих вчень про Ісуса, вбачаючи саме в Ньому трансцендентний стандарт для отримання морального вектора. Історично саме факт воскресіння Ісуса дав поштовх до того, щоб вивчати Його вчення. Справді, якщо Ісус не воскрес із мертвих, то про яку моральну силу Його вчення може йти мова? Прийняття ж людьми цього вчення вказує на те, що вони прийняли й історичність воскресіння Христового.

Протягом століть в європейському світі була наявна повсюдна переконаність в істинності воскресіння, заснована на історичних доказах. З письмових джерел - Євангелій і книги Діянь - видно: саме воскресіння Ісуса послужило причиною того, що Його перші послідовники з пристрастю проголошували Його послання.Візьмемо до уваги, що це відбувалося вже протягом перших місяців після того, як гробниця була виявлена ​​порожньою і про це дізналися в Єрусалимі, де усе й відбувалося. У той же час, немає і натяку на будь-які, наведені хоч кимось докази, які б спростовували воскресіння Ісуса.

Незважаючи на відчайдушні спроби тодішніх політичних і духовних властей спростувати цю звістку, факт воскресіння залишався фактом. Чи звернемося ми до документів ранньої Церкви в Новому Заповіті (найперший з них записаний не пізніше 35 р н.е.), чи до писань Отців Церкви (як Сходу, так і Заходу), чи нарешті до ранньохристиянського Нікейського Символу Віри - скрізь виявимо твердження про воскресіння Ісуса Христа з мертвих. Афінагор (II століття) у своїй праці "Благання для християнина", адресованій Марку Аврелію, приділяє особливу увагу захисту факту воскресіння. Каппадокійські Отці (Григорій Нісський та ін.) у своїх трактатах показували, що саме реальність воскресіння Ісуса лежить в основі усієї християнської етики.

Чому це не міф?

Отже, вчення ще ранньої Церкви про воскресіння Ісуса з мертвих є незаперечним фактом. Це означає, що воскресіння не могло бути просто міфом або описом, поширеним "попами". Адже в ті дні з моменту чудесного зникнення Тіла Ісуса з гробниці (тобто з моменту воскресіння) пройшло зовсім небагато часу.
Розглядаючи історичність воскресіння, розглянемо два спірних питання.

 • Наскільки історичним є те, що гробниця була знайдена порожньою.
 • Наскільки істинним є твердження, що Христос воскрес із мертвих.
Про смерть Ісуса і Його поховання в гробниці, що належала знатній людині з Аримафеї на ім'я Йосип, існує чітке й несуперечливе твердження декількох джерел. Ніким і ніколи не було висунуто хоча б один доказ, що спростовує страту Ісуса і виявлення на третій день гробниці порожньою. Як говорить історик, який вивчає I століття, Майкл Грант: "Якщо ми застосовуємо той самий критерій, який застосували б до будь-якого іншого літературного джерела древності, тоді цей доказ є достатньо сильним і правдоподібним, аби зробити висновок, що гробницю дійсно знайшли порожньою".

Однак, що послужило причиною того, що гробниця стала порожньою? Звернемо увагу на різні євангельські свідоцтва. По-перше, Євангелія містять свідчення очевидців, які підтверджують, що вони дійсно бачили воскреслого Ісуса. Оскільки ніхто не представив зворотних доказів, виявляється розумним прийняти ці свідчення, як ми прийняли б і будь-які інші твердження очевидців. Адже, приміром, саме із записів таких свідчень нам відома історія життя і хрещення київського князя Володимира (роки князювання: 980–1015).

По-друге, у Євангеліях записаний певний порядок подій, організованих навколо воскресіння:

 1. Ісус помер і був похований;
 2. У результаті цього стався занепад духу Його учнів;
 3. На третій день гробниця, у якій поховали Ісуса, була порожня, якщо не вважати акуратно складеного похоронного одягу;
 4. Незабаром Ісус з'явився багатьом людям у різні моменти часу, у результаті чого вони стали сповнені радістю.

За будь-якого пояснення спорожнілої гробниці необхідно брати цю послідовність фактів до уваги. Інакше не вийде. Не можна не брати до уваги цей доказ, оскільки він ґрунтується на історичних документах.

Навіть з юридичного погляду

Згідно з юристом Памелою В. Івн, Євангелія (історичні документи) були б прийнятними доказами в будь-якому юридичному суді відповідно до стандартних правил доказів у Сполучених Штатах Америки. Крім того, немає ніяких фактів, що спростовують євангельську звістку про воскресіння. Тому розсудливо прийняти цей історичний запис як безпосередню розповідь про події в міру того, як вони відбувалися. Це не питання релігійних переконань - це ставлення до природи реальності.

Як заявляє відомий німецький богослов Вольвхарт Панненберг, історична надійність християнського свідчення кидає серйозний виклик тій концепції реальності, яка прийнята як даність в сучасній секулярній історичній науці. Твердження, що воскресіння Ісуса є історичною подією, спирається на вагомі докази - і, як наслідок, воскреслий Господь Сам є живою реальністю. Зрозуміло, якщо Ісус справді воскрес із мертвих, це не могло не мати глибокого значення і не призвести до змін у реальному світі і в нашому його розумінні. Ось чому так важливо розглянути переконливість доказів про воскресіння.

Звідки взялися сумніви?

Аж до 18 століття панувало загальне переконання, що Ісус воскрес із мертвих. Пізніше ж, у міру розвитку скепсису і прагнення до заперечення, стали виникати різні натуралістичні версії з метою пояснити факт порожньої гробниці. Однак вони виникали не в результаті появи нових доказів, а як наслідок певного стану умів. Така зміна в мисленні частково була викликана вченням Готтхольда Лессінга.

Подібних версій протягом наступних двох століть висувалося все більше (зауважимо, що критики, люди невіруючі, не сумнівалися в самому факті, що гробниця насправді спорожніла, і старанно вишукували пояснення цьому). Однак кожна з цих натуралістичних теорій виявлялася непереконливою, оскільки не могла пояснити всіх відомих фактів, пов'язаних з воскресінням. Версія про втрату свідомості Ісусом, який потім прийшов до тями; версії про те, що учні переплутали гробницю або просто викрали Тіло Вчителя; версія про масові галюцинації серед учнів - усі вони були відкинуті. Усі вони не виправдали себе.

Для альтернативного пояснення того, чому гробниця була порожня, знадобилися б не тільки переконливі докази, здатні поставити під сумнів свідчення очевидців, а й можливість пояснити з нової позиції все, що відбулося навколо воскресіння. Так, потрібно пояснити звернення до віри апостола Павла, яке, за його власним свідченням, відбулося в результаті явлення йому воскреслого Христа (Діяння 9). Потребує пояснення й стрімке зростання ранньохристиянської Церкви, також заснованій на вісті, що Ісус Христос воскрес із мертвих.Докази на користь воскресіння настільки потрясали людей, що багато хто приймав Христа як Господа і Спасителя, навіть якщо це загрожувало його життю.

З погляду логіки ..

Існують позитивні докази перемоги Ісуса над смертю - і немає доказів, які б суперечили свідченням очевидців, що бачили воскреслого Ісуса. Факт воскресіння Христового обґрунтований вагомістю цих доказів. За своєю суттю визнання факту воскресіння не обов'язково тягне за собою релігійне звернення, хоча звернення може стати наслідком визнання факту - як це сталося з апостолом Павлом. Тим не менш, якщо воскресіння - це факт, тоді Бог існує, тоді Ісус - Бог, що прийшов у плоті; і наш світогляд не повинен викликати упередження проти існування Бога, засліпити нас перед значимістю доказів воскресіння. Більше того, факт воскресіння підтверджує істинність вчення Ісуса, що є моральним абсолютом, одночасно достатнім і необхідним для встановлення моральної поведінки людини. Якраз воскресіння забезпечує людину моральним стрижнем.

Роботи, які це підтверджують

 1. Отець Церкви Іриней (120-203 рр.) Учень Полікарпа, який знав Апостола Івана, вказує у своїй праці «Проти Єресі», що Матвій, Марк, Лука та Іван кожен написали по Євангелію, і відносить їх створення до I століття. Більше того, він ставився до Євангелій як до Писання, на рівних зі Старим Заповітом. Так вони сприймалися вже в той час.
 2. Приклад подібного віровчення знаходимо в 1 Посл. до Коринф. 15: 3-5: "Що Він [Христос] помер за гріхи наші, за Писанням, І що Він був похований і що третього дня Він воскрес за Писанням, І що з'явився Кифі, потім Дванадцятьом". Текстологія свідчить, що цей запис може бути віднесений до часу не пізніше 35 р н.е. і бере початок в Єрусалимі.
 3. Прот. І.Мейендорф. Візантійське Богослов'я (Нью-Йорк: Fordham Umiversity Press, 1979), 162.
 4. Єв. від Івана 19:38. Звідти ж ми дізнаємося, що в похованні Ісуса брав участь один з релігійних лідерів того часу, Никодим.
 5. М.Грант. Історичний Огляд Євангелій (Нью-Йорк: Charles Scribner's Sons, 1977), 176. Грант є членом Ради Трініті Коледж, Кембриджським професором гуманітарних наук в Единбурзькому університеті. Має ступінь доктора Кембриджа, Дубліна і Белфаста.
 6. Pamela Binning Ewen. Віра через випробування (Nashville: Broadman & Broadman Publishers, 1999). Автор є партнером у престижній юридичній міжнародній фірмі в Техасі Baker and Botts.
 7. Wolfhart Pannenberg. "Response" в „Чи воскрес Ісус із Мертвих”. Ред. Террі Мейт (San Francisco: Harper & Row, 1987), 134-5. Панненберг вказує, що збіжність різних очевидних аспектів Воскресіння підтримує цю заяву.

Згідно з ученням Лессінга, порядок фіксації історичних записів відмінний від порядку запису математичних формул, і тому історичні записи не є надійними джерелами, на яких може будуватися система переконань. Це було проголошено приблизно в той час, коли люди почали задаватися питанням про історичну точність Євангелій стосовно їх свідчення про Ісуса. Отже, заперечення історичності Ісуса та Його Воскресіння ґрунтувалося не так на доказах, але на філософських переконаннях.

Про автора

Брюс А. Літтл отримав докторський ступінь у галузі філософії релігії. Працює професором філософії та богослов'я в Підмонт Байбл Коледж, Уїнстон Сейлем, Північна Кароліна, США. Веде практичну та викладацьку роботу в галузі психотерапії. Його ім'я внесене в довідник «Хто є хто» в американських університетах, а також у списки членів почесних товариств Дельта Епсілон Хі (1980 - 1981) і Альфа Гамма Епсілон (1979 - 1080). Лауреат Гіффорд Меморіал Сколаршіп (1979 - 1980). Публікації в наукових журналах Evangelical Philosophical Society (1985) і Ethicsand Medicine (1996).

Переклад з англійської  Є. Воронцової
Відредаговано Є. Новицьким

 

Тисни

Істину складно осягнути розумом. Вона всередині. Перевір. Просто звернися до Бога, прислухайся - і знайдеш відповідь.

Перейти

Задай питання, яке тебе цікавить

Дякуємо за Ваше запитання / коментар! Ми постараємося відповісти Вам якомога швидше! :)

Закрити